...
 • Plik
  • Importuj plik(Ctrl+O)
  • Wyczyść wszystko(Ctrl+E)
  • Zapisz w Moich projektach(Ctrl+S)
 • Projekty

   Moje projekty

   • Wszystkie kategorie
   • Category #1
   • Nowa kategoria
  • Drukuj

    Drukuj projekt

  • Udostępnij

    Udostępnij swój projekt Wróć do udostępniania

   • Utwórz link, aby udostępnić wszystkim swój obecny projekt

    Twój link został pomyślnie utworzony

    Udostępnij w:

  • Pomoc
   • Szybka pomoc

   • ctrl+a Wybierz wszystkie obiekty
    ctrl+d Duplikuj aktywowany obiekt
    ctrl+e Wyczyść wszystkie obiekty
    ctrl+s Zapisz aktualny etap do mojego projektu
    ctrl+o Otwórz plik, aby zaimportować projekt
    ctrl+p Drukuj
    ctrl++ Oddal
    ctrl+- Przybliż
    ctrl+0 Zresetuj powiększenie
    ctrl+z Cofnij
    ctrl+shift+z Ponów
    ctrl+shift+s Pobierz aktualny projekt
    delete Usuń aktywny obiekt
    Przesuń aktywny obiekt w lewo
    Przesuń aktywny obiekt na górę
    Przesuń aktywny obiekt w prawo
    Przesuń aktywny obiekt na dół
    shift+ Przesuń aktywny obiekt w lewo o 10px
    shift+ Przenieś aktywny obiekt do góry 10 pikseli
    shift+ Przesuń aktywny obiekt w prawo o 10px
    shift+ Przesuń aktywny obiekt na dół o 10 pikseli
   • Copyright © Artesis Studio
    All Rights Reserved.

    Powered by Lumise version 1.9

  • Shop
  • Cofnij
  • Ponów
  • Projekt
  • Produkt
  • Szablony
  • Kliparty
  • Obrazy
  • Tekst
  • Kształty
  • Warstwy
  • Rysunek
    Więcej
  Kliknij lub upuść obrazy tutaj

   Kliknij lub przeciągnij, aby dodać tekst

    Swobodny tryb rysowania

    Zapisz ten kolor
     Wskazówka: kręć kółkiem myszy na projekcie, aby szybko zmienić rozmiar pędzla

     Zgłaszanie błędów

     Daj nam znać, jeśli znajdziesz jakieś błędy w tym narzędziu do projektowania lub po prostu swoją opinię, aby ulepszyć narzędzie.

     Wskazówki: Jeśli chcesz wysyłać treści ze zrzutami ekranu lub filmami, możesz je przesłać do imgur.com lub dowolne usługi związane z serwisem i umieść tutaj linki.

     • Zacznij projektować, dodając obiekty z lewej strony
     • Wszystkie wybrane obiekty są zgrupowane | Rozgrupować?
     • Grupuj obiekty Grupuj pozycję wybranych obiektów
      • Opcje wypełnienia

       Zapisz ten kolor

      • Opcje
       • Automatycznie wyrównaj pozycję aktywny obiekt z innymi obiektami
       • WŁ: Zachowaj wszystkie bieżące obiekty i dołącz szablon do
        WYŁ: Wyczyść wszystkie obiekty przed zainstalowaniem szablonu
       • Zastąp wybrany obiekt obrazu zamiast tworzyć nowy
      • Zastąp obraz
      • Kadruj
      • Maska
       • Wybierz warstwę maski

      • Usuń tło
       • Usuń tło

       • Głębokość:

       • Tryb:

      • Filtry
       • Filtry

        • Original
        • B&W
        • Satya
        • Doris
        • Sanna
        • Vintage
        • Gordon
        • Carl
        • Shaan
        • Tonny
        • Peter
        • Greg
        • Josh
        • Karen
        • Melissa
        • Salomon
        • Sophia
        • Adrian
        • Roxy
        • Singe
        • Borg
        • Ventura
        • Andy
        • Vivid
        • Purple
        • Thresh
        • Aqua
        • Edge wood
        • Aladin
        • Amber
        • Anne
        • Doug
        • Earl
        • Kevin
        • Polak
        • Stan

       • Jasność:

       • Nasycenie:

       • Kontrast:

      • Wyczyść filtry
      • Kliknij, a następnie przeciągnij myszą, aby rozpocząć rysowanie. Ctrl+Z = undo, Ctrl+Shift+Z = redo
      • Tekst QRCode
      • Opcje wypełnienia
       • Opcje wypełnienia

        Zapisz ten kolor

        • Przezroczystość:

        • Szerokość obrysu:

        • Kolor obrysu:

       • Rozgrupuj pozycję
       • Ułóż warstwy
       • Pozycja
        • Pozycja obiektu

         Zablokuj pozycję obiektu:

        • Środek pionowo
        • U góry z lewej
        • Górny środek
        • W prawym górnym rogu
        • Środek poziomo
        • Środkowy lewy
        • Wyśrodkuj
        • Środkowy prawy
        • Naciśnij ← ↑ → ↓, aby przesunąć 1 piksel,
         Naciśnij jednocześnie klawisz SHIFT, aby przesunąć 10 piks.
        • Na dole po lewej
        • Dolny środek
        • Prawy dolny
       • Przekształcenia
        • Obróć:

        • Pochyl X:

        • Pochyl Y:

        • Odwróć X:
         Odwróć Y:

         Swobodna transformacja przez naciśnięcie SHIFT+⤡

       • Rodzina czcionek
       • Edytuj tekst
        • Edytuj tekst

        • Rozmiar czcionki:

        • Odstępy między literami

        • Wysokość linii

       • Efekty tekstowe
        • Efekty tekstowe

        • Promień

        • Rozstaw

        • Krzywe

        • Wysokość

        • Offset

        • Trident

       • Wyrównaj tekst
       • Wielkie / Małe litery
       • Pogrubienie czcionki
       • Kursywa
       • Podkreślenie

       Please select a product to start designing

       Scroll to zoom
        Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
        Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.